Bild

Glad sommar!

Det har varit en intensiv vår, och ett spännande första år som trafikoppositionslandstingsråd. Jag är tacksam över förtroendet att vara just förtroendevald, och jag är stolt över vad vi gör i Landstingshuset. Vi socialdemokrater har en konsekvent och tydlig oppositionspolitik för ökad jämlikhet inom sjukvården och en ökad andel kollektivtrafikresor i vårt växande län. Det har blivit många möten, mediautspel, studiebesök och uppvaktningar. Nu ser jag fram emot lediga veckor i sommar. Först är det dags för ytterligare möten och dagar på Gotland under politikerveckan. Men sen, då ska jag leka med barnen och ladda batterierna inför en ny intensiv höst. Jag ska även fundera över hur den här bloggen ska fungera. I väntan på besked så kan du gärna följa mig på Twitter; @erikaullberg

En riktigt god, vilsam och solig sommar önskar jag er alla!

20120625-004746.jpg

Bild

Stefans skuta seglar snabbt

20120605-134302.jpg

Det var fantastiskt roligt att ta del av gårdagens opinionsmätning från SCB. Socialdemokraternas ökning med nästan 10 procentenheter på ett halvår är den största uppryckningen partiet gjort under de 40 år SCB mätt partisympatier. Viktor Barth-Kron skriver i DN Sthlm idag att M i Sthlms län tappat 7% medan S gått fram 9% på bara ett halvår och: ”Den spekulativt lagde skulle möjligen kunna dra paralleller till landstingets inte fullt så strålande affärer på sistone.” Och så är det. Kanske inte val avgörs av en bortslumpad vårdcentral, ett klumpigt uttalande om att SL-kortshöjningen bara handlar om att sluta köpa tre chipspåsar, eller en revisorsprickning i sig. Men det är högst rimligt att den samlade bilden av moderatledda landstingets slarv med ord, värderingar och skattebetalarnas pengar faktiskt påverkar väljarna. Moderaterna har traditionellt – och fortsatt – ett mycket starkt stöd i Sthlms län, men förtroende måste vårdas.

Jag är ödmjukt övertygad om att SCB:n bara är en av många opinionsmätningar som kommer innan valet i september 2014, och de kan gå upp och ner. Den som lutar sig tillbaka och litar endast på motståndarens tillkortakommanden eller egna partiledarens kraft lär ramla platt. Vi socialdemokrater har fortfarande mycket att bevisa. Vi måste utveckla politiken, formulera och presentera så människor ser vilka vi är, vad vi vill och hur vi ska ska åstadkomma det.

Vi socialdemokrater kan glädjas åt en ny utmärkt partiledare som väljarna redan ser som den potentiella statsminister han är. Men Stefan Löfven behöver ett spänstigt parti som söker framtid, delaktighet och innovation. Han behöver inga slöa katter utan idéer. Det får den moderatledda alliansen stå för.

Bild

Vart leder M:s politik?

Idag skriver frustrerade företrädare för näringsliv på DN Sthlms debattsida. Byggbolagen som köpte mark i Hagastaden för rekordpriser var lovade en tunnelbana. I Cederschiöldsöverenskommelsen och SL:s planering så låg en tunnelbana från Odenplan till Nya Karolinska och Hagastaden. Detta eftersom en tunnelbana har den kapacitet som det nya området med 5000 bostäder och 36000 arbetsplatser kräver. Dessutom har tunnelbana lägre driftskostnader och den frigör mark- och gatuutrymme.

All planering och alla argument finns för en tunnelbana. Det hindrade inte Moderaterna från att stoppa planerna och rikta in sig på en spårvagn istället. Men inte heller där händer det något. Ärenden skjuts upp och kommer aldrig fram för trafiknämndens beslut. Sjukhuset byggs och är klart 2016/17, men en trafiklösning saknas.

I dagens DN beskriver företrädare för fastighetsbolag, byggherrar och Handelskammaren vilka nackdelar som finns med en spårväg. Spårväg leder helt fel i driftskostnader, undermålig kapacitet och ökad trängsel vid Odenplan. Jag instämmer i kritiken och menar att Moderaternas usla hantering blir en dyr historia för skattebetalarna. Stockholms kommun tvingas betala tillbaka pengar för mark som är mindre värd utan den utlovade tunnelbanan. Förutom kostnader är förstås problemen för resenärerna och svagheten att tunnelbanesystemet norrut inte byggs ut och möjliggör fler nya stationer de tyngsta argumenten.

Moderaterna måste nu redovisa sina kort. Tänker de bygga en bristfällig och dyr spårväg? Eller tänker de släppa prestigen och återuppta tunnelbaneplanerna som fanns fram till ca tre år sedan? Jag hoppas Moderaterna inte ser näringslivet som ”särintresse” och resenärerna som ointressanta. Vårt växande Stockholm behöver en modern kollektivtrafik och en utbyggd tunnelbana!

20120601-133029.jpg

Bild

Miljonrullning till konsulter

20120516-130021.jpg

Under ett års tid har experimentverkstaden med Waxholmsbolaget och skärgårdstrafiken pågått. Majoriteten gav i budgeten förra året trafiknämnden i uppdrag att upphandla ”helhetsansvar” för sjötrafiken. Detta har vi socialdemokrater varit mycket kritiska till. Vi menar att inriktningen är olycklig i sak och skulle äventyra den välfungerande sjötrafiken och dess höga resenärsnöjdhet. Dessbättre verkar även majoriteten till sist ha insett detta. Men det visar sig att den långa och politiskt initierade processen blivit en dyr historia för skattebetalarna.

Staffan Holmberg (S) skrev en interpellation i landstingsfullmäktige till Christer G Wennerholm (M) med bland annat följande fråga: ”Vad har utredningar och förberedelser av en upphandling av ett helhetsansvar hittills kostat skattebetalarna?”
Christer G Wennerholm (M) besvarade interpellationen skriftligen den 3 maj och uppgav då bland annat: ”Trafiknämndens och SL:s förberedelser inför upphandlingen, som behöver genomföras eftersom trafikavtalen löper ut, har kostat 2,5 miljon kronor.” Men igår, två veckor senare, kompletterade Wennerholm sitt skriftliga svar med följande: ”Efter att jag avgivit mitt skriftliga svar har ytterligare kostnader på 0,7 miljoner kronor tillkommit. Därutöver har landstingsdirektören tidigare under bland annat förra mandatperioden gjort en utredning om sjötrafiken som kostat 2,7 miljoner kronor samt betalat konsultinsatser om 3,9 miljoner kronor. Alla priser är exklusive moms.”

Svenska Dagbladet uppger idag att kostnaderna i själva verket är 11,4 miljoner kronor. Jag är chockad över beloppen! Och det känns inte tryggt att Wennerholm ändrar sitt svar med ett flera gånger högre belopp efter att Svenska Dagbladet begärt ut fakturorna.
För mig är det också osannolikt att kompetensen att sammanställa ex remissvar från RFI-processen inte fanns inom landstinget. Dyra externa konsulter ska rimligen anlitas sparsamt och när uppgifter inte kan klaras av inom den egna organisationen.

Jag kräver nu en redogörelse av vad JKL och KPMG har gjort och vad den slutgiltiga kostnaden egentligen är. Det är dags att Moderaterna lägger fakturorna på bordet!

Ps. Här kan du läsa vad Centern och Folkpartiet säger om härvan: ”FP vill ha svar om konsultpengarna”

Bild

Ansvarslösheten fortsätter

20120510-125051.jpg

I tisdags debatterade fullmäktige årsredovisningen, det ekonomiska underskottet på trafiksidan och revisorernas prickning av SL-styrelsen. Man kunde förvänta sig att den allvarliga situationen skulle ge avtryck i majoritetens budget som presenterades igår. Men dessvärre fortsätter ansvarslösheten. Satsningen på prestigeprojekt som inte ger resandeökningar fortsätter. Spårväg City rullar vidare från NK och Strandvägen mot Norra Djurgårdsstaden där det ännu dröjer många år innan inflyttningen är klar. Samtidigt står Hagastaden och det nya sjukhuset som är klart 2016/17 utan beslutad kollektivtrafiklösning. Moderaterna har stoppat planerna för en tunnelbana till Hagastaden/Karolinska. De verkar också skjuta på den viktiga tvärspårvägsutbyggnaden till Kista några år framåt. Arbetspendlingen till Kista och de stora bostadsområdena i ex Ursvik/Sundbyberg får alltså stå tillbaka medan spårvägen i innerstaden ska byggas snabbt till vilket pris som helst. Frågan är vad prislappen blir för oss resenärer och skattebetalare framöver? Höjd SL-taxa 2014 är sannolikt enligt Metro idag.
Det vore bra om investeringarna i trafiken också gav nya resandeunderlag och högre biljettintäkter. S vill investera i rätt trafikslag, på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. Satsningar på Spårväg City kvalar då tyvärr inte in de närmaste åren.

Bild

Ungas försörjning nyckelfrågan

20120504-154828.jpg

Statsministern tycker vi ska arbeta tills vi är 75 år. Får vi ett bättre arbetsliv så tror jag en del grupper och individer kan och vill jobba betydligt längre än idag. Men forskning visar att Sveriges stora problem inte är tidig pensionsålder. Det är istället ungas sena inträde och sena självförsörjning som är det stora problemet. Omkring 27 år är man när man i Sverige etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha studerat eller gjort annat. Detta i kombination med hög andel ofullständiga gymnasieutbildningar och en oerhört hög ungdomsarbetslöshet utgör Sveriges verkliga problem. Det vore bra om statsministern ägnade sig mer åt att lösa det.

Bild

Heldag med Waxholmsbolaget

20120503-100844.jpg

Idag har Trafiknämnden heldagsutbildning ombord på M/S Viberö. Det är utmärkt att styrelsen får lära sig mer om denna komplexa och viktiga verksamhet. Jag är ju mycket orolig för Moderaternas planer kring sjötrafiken och Waxholmsbolagets framtida roll. Om detta skrev jag också på DN Sthlm:s debattsida igår:

Det är fortsatt stor oro kring vad Moderaterna tänker göra med sjötrafiken och Waxholmsbolaget. Oron och osäkerheten har funnits under längre tid och i sig gett upphov till flera problem. Vem vågar anställa, investera i sina fartyg eller i sin näringsverksamhet i skärgården när ingen vet hur sjötrafiken kommer att bedrivas och upphandlas?

Vi är många som kallar SL för länets blodomlopp. Waxholmsbolaget och dess samarbetspartners är i högsta grad skärgårdens blodomlopp. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer – och transporteras ca 7.000 ton gods – med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Vi är många som är förfärade över Moderaternas vilja att experimentera med detta. Stockholm behöver ett väl syresatt blodomlopp med fungerande godstrafik och persontransporter för både fastboende, turister och länsbor som vill njuta av skärgården.

Landstingets helägda Waxholmsbolaget (WÅAB) har under årtionden haft ett ansvar för skärgårdstrafiken. WÅAB:s verksamhet omfattar många olika slags fartyg som trafikerar hundratals bryggor i ett skiftande skärgårdslandskap med cirka 30.000 öar. Bolaget har gett långsiktiga förutsättningar, upphandlat trafiken och nyttjat lokal kunskap. All trafik eller bemanning av fartyg har handlats upp offentligt eller vilar på samarbetsavtal med privata rederier. Resultatet har blivit ett bolag med starkt varumärke och extremt nöjda resenärer. WÅAB har omkring 93 procent nöjda resenärer, att jämföra med SL:s ca 73 procent nöjda resenärer gällande kollektivtrafiken på land.

Den moderatledda majoriteten vill trots detta riskera att ”slänga ut barnet med badvattnet”. I den gemensamma landstingsbudgeten som M, FP, KD och C fattat beslut om står: ”Trafiknämnden har fått i uppdrag att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken.” Det innebär förmodligen att ett internationellt trafikbolag skulle ta över WÅAB:s roll som beställare och alla trafikavtal från dagens lokala rederier. Trots att oklarheter råder om förslaget och dess konsekvenser skulle majoriteten genomdriva detta redan i juni 2011. Men då tvingades Moderaterna i sista stund dra bort ärendet från dagordningen efter omfattande kritik från oss i oppositionen, från skärgårdsintressenter, samt på grund av interna stridigheter inom alliansen. Nu finns risken att ärendet återkommer denna försommar.

Centern och folkpartiet har delvis varit kritiska till planerna medan kristdemokraternas gruppledare i trafiknämnden skrev på sin blogg så sent som 12 april: ”Ambitionen med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstrafiken är från Kristdemokraternas sida att förbättra Skärgårdstrafiken och göra en effektiv kollektivtrafik. Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade skärgårdstrafiken och den kommersiella trafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis.” Moderaterna och kristdemokraterna verkar alltså mest oroliga över att Waxholmsbolaget tar marknadsandelar från privata rederier. Man undrar ju vilken turtäthet och vilket pris majoriteten vill ha på en skattesubventionerad resa med WÅAB från Strömkajen?

Vi socialdemokrater vill gärna utveckla, effektivisera och förbättra trafiken på både land och vatten. Varje skattekrona och biljettintäkt ska användas väl. Moderaterna i SL har nyligen prickats av revisorerna för bristande styrning, bristfälliga underlag och dålig avtalsuppföljning. Men lösningen är inte att överlåta SL:s ”helhetsansvar” för trafiken till någon annan aktör. Lika lite är det en bra lösning för trafiken som drivs på vatten.

Vi har förstås ingenting emot kommersiell trafik, men att försöka skilja ut ”basutbud” och ”turistresor som kan bedrivas kommersiellt” och överlåta det sistnämnda på andra är inte så lysande som det kan låta. Hela 70 procent av resorna med Waxholmsbolaget görs under maj till augusti. Biljettintäkter från turister och sommarbesökare behövs för ett rimligt trafikutbud och biljettpris även en torsdag i november.

Efter att Moderaterna i fjol fick backa från sin tidsplan så har en RFI (request for information) genomförts under året. Det är inte vilken opinions- eller kundundersökning som helst utan föregår en upphandling. Jag har läst alla 110 RFI-svar om sjötrafiken – även de sekretessbelagda. Det finns många kloka synpunkter och idéer där som skulle kunna ha inhämtats under andra omständigheter. Jag kan utan att överdriva säga att stödet för huvudfrågan – upphandlat helhetsansvar – är oerhört litet.

Winston Churchill sa: ”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning.” Moderaternas experimentverkstad och spekulationernas svallvågor om sjötrafiken går definitivt inte i rätt riktning för Stockholms skärgård, dess näringsidkare, bofasta och besökare. Det är nu hög tid att Moderaterna berättar vad de vill med framtidens sjötrafik, vad de anser att den får kosta och hur den ska bedrivas.

Erika Ullberg, 2:e vice ordförande i Trafiknämnden och Waxholmsbolagets styrelse

Bild

1 maj med sol över arbetarrörelsen

20120501-225601.jpg

Det har varit ett fantastiskt fint firande av första maj idag! Över nästan hela Stockholms län rapporterades det om mer folk än på många år, god stämning och framtidstro. Bilden är från Fisksätra i Nacka där jag talade på förmiddagen och ett riktigt bra band spelade mellan talen. Därefter åkte jag in till det långa och glada demonstrationståget som ringlade från Humlegården till Norra Bantorget. Härlig känsla och bra förutsättningar för fortsatt hårt oppositionsarbete i syfte att vinna väljarnas förtroende i valet om 28 månader. Om det och mycket annat talade jag – trots den begränsade talartiden – idag. Detta var ungefär vad jag sa i Nacka:

Första maj-firare!

Om inte nu –
Om inte idag –
Om inte på 1 maj –
När ska vi då tänka på våra systrar och bröder runt om i världen som kämpar för fred, frihet och jämlikhet?

Socialdemokratin är en freds- och frihetsrörelse. Vi har alltid varit bergfasta i övertygelsen att jämlikhet och frihet är två oskiljaktiga mål – helt enkelt två sidor av samma mynt. Vår internationella solidaritet är vårt signum.

Vi vägrar vara tysta när regimen i Syrien dödar sin egen befolkning. Vi förfasas över det som händer där på samma sätt som vi delade glädjen under den arabiska våren. Vårt hopp i Burma har ökat, vårt tålamod prövas i Vitryssland och vårt engagemang kommer aldrig att avstanna för en fredlig tvåstatslösning mellan Israel och Palestina.

Norges sorg är vår sorg. De bestialiska morden på Utöya var riktat mot framtiden för den toleranta och mångfaldsälskande socialdemokratin. Det var ett extremt våldsdåd, men hotet och obehaget från högerextrema krafter finns dessvärre överallt.
Vi visar vårt ställningstagande med att inte kompromissa och samarbeta med Sverigedemokraterna som har sina rötter i vit-makt-rörelsen. Vi avskyr den parlamentariska rasismen lika mycket som vardagsrasismen.

Vi socialdemokrater får skämmas när ledande partivänner svajar i frågor om tillfälliga medborgarskap eller slänger sig med uttryck om ”den israeliska lobbyn” och likställer sionism med antisemitism.
För oss socialdemokrater är kampen för jämlikhet och människors lika värde en unison kamp mot rasism och främlingsfientlighet!

Arbetarrörelsen vill skapa ett öppet, varmt och solidariskt samhälle där människor får plats att utvecklas, studera och arbeta utifrån förmåga. Det är inget kravlöst samhälle. Tvärtom ställer vi höga krav på både individer och på samhället. Vi gör det genom att skapa möjligheter att bidra, lära nytt och förverkliga drömmar.

Försök att beröva människor lusten och kraften att utvecklas och du får ett samhälle där hjulen stannar av, där jobben blir färre och konkurserna fler. I ett sådant samhälle krymper inte bara ekonomin, även omtanken och ansvaret för varandra minskar.

Vi får människor som räds framtiden och istället söker lösningarna i det förgångna, människor som känner att samhället vänt dem ryggen, som inte känner att de har en plats i värmen och gemenskapen. I denna mylla gror fördomar, misstro och uppgivenhet.

Försök att skilja jämlikhet och utveckling åt och du får ett samhälle som faller isär, där klyftor och fattigdom växer. Alla människor måste känna sig delaktiga i utvecklingen. Och alla människor har rätt att demokratiskt vara med och styra sin egen och samhällets utveckling.

Jag vill att vi tar upp en varm och innerlig applåd här i Fisksätra för fred, frihet och solidaritet!

………..

Mötesdeltagare,

Sverige står inför ett vägskäl. Under de kommande åren kommer det att avgöras hur vi som land kommer att gå framåt, hur vi tar oss an framtidens utmaningar och möjligheter, hur vi ser på omvärlden – och hur omvärlden ser på oss.

Den borgerliga regeringen har nu haft närmare sex år på sig att prata om jobblinje. De pratar om att alla ska jobba, men de har missat att regeringen måste bidra aktivt för att skapa nya jobb.

Istället ser vi hur högteknologiska företag likt Astra Zeneca i Södertälje packar ihop och flyttar utomlands, för att vi i Sverige inte längre kan erbjuda dem den högutbildade arbetskraft, den innovativa miljö och den infrastruktur de behöver.

Vi ser hur ungdomsarbetslösheten ökar. Hur en generation fylld av vetgirighet, kraft och hopp riskerar att lämnas bakom när Sverige går framåt.

Vi ser för varje dag som går med en borgerlig regering hur möjligheter och kraft riskerar att gå till spillo för att vi inte ger alla chansen att visa vad de går för.

Om bara några veckor tar stora gymnasieklasser studenten. Många hoppas läsa vidare, många vill jobba. Konkurrensen om både studieplatser och arbetsplatser är hög. Arbetslösheten är omkring 8%!
När firman Borg & Reinfeldt tog över 2006 så var arbetslösheten omkring 5 procent och då kallades det för ”massarbetslöshet”. Jag vet vad jag kallar den växande långtidsarbetslösheten – ett misslyckande!

Runt om i världen finns redan många länder som har mycket lägre utbildningsnivå än Sverige, sämre arbetsvillkor och lägre löner. De är också betydligt billigare. Ska vi gå på den vägen har vi en väldigt lång väg att gå.

Och vi skulle möta låglöneländerna på väg åt andra hållet. För många utvecklingsländer satsar just nu på skolor och universitet, på forskningscentrum och ny teknik – just för att kunna konkurrera med kunskap istället för kostnad. Just för att ha råd att finansiera en högre välfärd, en högre levnadsstandard, en större frihet för denna och kommande generationer.

De skulle säga till oss: Vad håller ni på med? Vet ni inte att det inte går att konkurrera med sämre skolor och mindre utbildning? Tror ni verkligen att ni kan sätta alla i arbete genom sänkt krogmoms och sämre socialförsäkringssystem? Hur kan ni låta en hel ungdomsgeneration stå och vänta?

Och därför är vårt budskap: Vi ska inte gå den vägen. En annan väg är möjlig.

Regeringen väntar på bättre tider – medan Sverige väntar på en bättre regering!

…………….
Infrastrukturen är en nyckelfråga för att lyckas med tillväxt, innovation och företagsamhet. Vi ska kämpa för full sysselsättning och vi ska bygga ut kollektivtrafiken för att klara både arbetspendling och miljömål.

Det är förstås extra roligt för mig som socialdemokratiskt trafikoppositionslandstingsråd att tala här idag. Inte bara för att solen lyser. Inte bara för att siffrorna för vårt parti pekar uppåt. Inte bara för att det här finns så många trevliga partivänner.
Utan för att socialdemokraternas envetna och långsiktiga arbete för en utbyggd tunnelbana har gett resultat. Vi har i landstingets trafiknämnd fattat beslut om en förstudie för en tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka! Och som vi har väntat på detta lilla, första, steg! Jag hade önskat att beskedet från Moderaterna hade kommit tidigare och varit mer förpliktigande och helhjärtat.

Bussarna står i kö in till Slussen och passagerna står i mittgångarna. Nacka och övriga länet växer oerhört kraftigt och det måste vi både värna och hantera. Trängseln på tunnelbanan ökar. Busskapaciteten räcker inte. Utsläppen från vägtrafiken ökar och det är vi som bor i kranskommunerna som drabbas hårdast av längre restider och begränsningar till vilka jobb och skolor man vågar – och orkar – pendla till då störningar inte minst i pendeltågstrafiken är fortsatt stora.

Stockholm har inte fått en ny tunnelbanestation på närmare 20 år! Moderaterna har trots det sagt att tunnelbanan är färdigbyggd.
Och som vi vet har Moderaterna ofta fel!

Nacka behöver en tunnelbana så snart som möjligt. Men det innebär fortsatt hårt arbete mina vänner. Tro inte för ett ögonblick att det moderata trafik – eller ska jag säga spårvagnslandstingsrådet kommer arbeta hårt för en utbyggd tunnelbana.

Planerna för ett spårvagnsnät i innerstaden ligger fast. Moderaterna pratar om en tunnelbana till Nacka först omkring 2030. Ni kanske tycker att jag är ung nu men 2030 är jag inte särdeles ung…
Och hur ska det fungera för Nacka- och Värmdöborna att komma till jobbet de närmaste 18 åren när situationen redan är så ansträngd och Nackas befolkning väntas öka i samma takt som nu?

Nej det här funkar inte!
Stockholmsregionen har inte råd med dessa felinvesteringar som till exempel i dyra spårvägar i innerstaden. Vi måste investera varje skattekrona rätt så att resandeandelen för kollektivtrafiken ökar och inte biltrafiken. Vi måste ha rätt trafikslag, på rätt plats, i rätt tid, till rätt pris!

Vi måste värna skattebetalarnas pengar och se till så att hälso- och sjukvård inte slumpas bort för en bråkdel av värdet såsom skedde med vårdcentralen Serafen. Vi behöver en handlingskraftig landstingsmajoritet som går i takt med invånarna och som vågar ta ansvar.

Jag förstår om Erik Langby, Filippa Reinfeldt och Christer Wennerholm inte är på så gott humör dessa dagar. Vi jagar dem, media jagar dem och om 28 månader är det val. Då kommer väljarna att ställa dem till svars.

Moderaterna försöker nu skicka fram landstingsstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl att förklara vad som hänt och hur han ska hantera Serafen-situationen. Rosdahl svarar att han gett landstingsdirektören i uppdrag att se om landstinget kan få tillbaka lite pengar från avknoppningen och försäljningen som sedan länge är över.
Alltså att försöka få ett litet tröstpris när storbolaget betalat mångmiljonbelopp rakt ner i fickan på några privatpersoner. Pengar och värden som egentligen tillhörde landstinget och oss skattebetalare.

Det är inte konstigt att vi socialdemokrater tycker det är jobbigt att Moderaterna sköter en budget på över 70 miljarder kronor årligen!
För tänk er om det vi pratade om hade hänt i verkliga livet. Om jag säljer min soffa till Veronica för 1000 kronor och så säljer hon den vidare till Kaj för 35 000 kronor. Ska jag komma till Veronica och be att få lite av dessa pengar sen? Eller ska jag gå till Kaj och be att han även ger mig lite extra utöver det han betalat till Veronica? Vad är chansen att de vill ge mig något? Och kan man befara att det byts lite gentjänster om pengar faktiskt betalas tillbaka?
Lösningen är ju inte att försöka få små kompensationer i efterhand. Lösningen är att få en ansvarsfull landstingsmajoritet som inte slösar med skattebetalarnas pengar!

Nej, jag tycker inte att det nuvarande styret duger och jag tror faktiskt väljarna håller med oss. Jag tror att de i valet 2014 känner i magen, i hjärtat och i den rationella delen av hjärnan att åtta år med borgerligt styre är nog.
Så låt oss fortsätta kämpa tillsammans för ett maktskifte. För människors lika värde. För jobben och för en utbyggd tunnelbana.

Låt oss se till alla människor ges möjlighet att förverkliga sina bästa stämningars längtan! Tack för att ni lyssnade.

Bild

Händelser i helgen

20120424-092642.jpg

Marine Le Pen från Nationella fronten fick nästan var femte röst i franska presidentvalet i söndags. Näringsminister Annie Lööf svajade stort om vapenexport och diktaturen Kina i Ekots lördagsintervju. I några anspråkslösa lokaler i Sollentuna så diskuterade hundratals socialdemokrater från Stockholms län rasism, diskriminering och utrikespolitik. Vi hade seminarier med bl a Expo och tidigare ministrar. Partiledare Stefan Löfven höll ett mycket engagerat tal om internationell solidaritet, facklig-politisk samverkan och jämlikhet. Från stort till smått – Sverige har en fantastisk framtida statsminister i Löfven. Händelser i Sverige, Norge, Frankrike, Ungern och många andra platser i Europa visar tyvärr också att frågor om demokrati, anti-rasism och mänskliga rättigheter är mer aktuella än någonsin.

M svarar inte på medias frågor

Jag läser det japanska citatet som finns förtryckt i min almanacka och tycker osökt att det passar bra som inledning på detta blogginlägg: ”Den som stoppar huvudet i busken, visar häcken.”

Det har länge varit en debatt om sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och hennes ovilja att svara på medias frågor. Hon verkar delvis ha förstått att hennes strategi är ohållbar och har medverkat i några sammanhang. Hon vill fortfarande gömma sig bakom landstingsrådskollegor när det kommer kritik om hur sjukvården fungerar, men hon är inte helt omöjlig för journalister att nå. Det verkar däremot trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) fortsatt vara.

Otaliga journalister säger i nyhetsinslagen och skriver i artiklarna att de inte kunnat nå SL:s ordförande Christer G Wennerholm. Journalister ringer mig som 2:e vice ordförande för kommentarer och tillägger syrligt ”fast han som är ordförande lär man inte kunna nå i vanlig ordning”. I bästa fall hänvisar Moderaterna till förnumstiga blogginlägg eller skriftliga kommentarer, ofta långt efter att media önskat en kommentar. Moderaterna respekterar helt enkelt inte medias roll som granskare.

Väljarna får större delen av sin information om aktuell politik via media. När Moderaterna utstuderat gömmer sig för media och undviker offentlig debatt med oss i oppositionen så är det ett demokratiskt problem av stora mått. Dagens inslag i Radio Stockholm som jag klipper in nedan är ett typexempel på hur media jagar den ansvarige i en månad(!) men får ingen intervju eller svar på sina frågor om den allvarliga revisionskritiken. Tycker ens moderata kärnväljare att detta är bra?

Hård kritik mot SL:s ledning

Publicerat: kl 04:56 TORSDAG 19 APRIL 2012, Nyheter P4 Radio Stockholm

SL:s ledning har vid flera tillfällen kritiserats av landstingets revisorer. Ekonomin är illa skött, underhållet är eftersatt och ledningen har dålig koll på hur verksamheten drivs. SL:s ledning måste ta sitt ansvar nu och åtgärda problemen, tycker Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppostionslandstingsråd:

– Jag hoppas att moderaterna tar allvarligt på revisionskritiken och tänker genomföra en del av de rekommendationer som revisorerna har. Men ytterst så avgörs ju vem som styr SL och landstinget i valen var fjärde år.

Revisorna är bland annat starkt kritiska mot SL för bristen på underhåll av sina fastigheter. Istället för förebyggande underhåll tvingas SL ständigt till akut underhåll för dyra pengar. Men kritiken är inte ny. För fyra år sedan framfördes samma kritik. Gunilla Jerlinger är socialdemokratisk ordförande för revisionsgrupp 3 på Stockholms läns landsting:

– Vi ser inte att det har förändrats till det bättre. Om man vänder sig styrelsen nu så ifrågasätter vi igen ledning och styrning av bolaget, säger Gunilla Jerlinger.

Och i en granskning av fjolåretsverksamhet anmärker revisornerna på SL:s ekonomi och hur den hanteras. Illa, tycker revisorerna. 2011 gick SL back med 156 miljoner. För 2012 och 2013 ser prognoserna sämre ut med ännu större underskott.

Men det revisorerna främst kritiserar är SL:s uppföljning av de avtal som man skrivit med entreprenörer. SL vet inte om pengarna används till det man betalat för, skriver revisorerna. Erika Ullberg igen:

– Varje skattekrona ska användas till den är tänkt för. Därför är det allvarligt att avtalsuppföljningen inte fungerar.

Radio Stockholm har i över en månad sökt SL:s ordförande, moderaten Christer G Wennerholm, för en kommentar på revisorernas kritik. Men han har valt att inte kommentera den. Erika Ullberg tycker att det är oroväckande:

– Det klart man måste fundera på om man inte står till svars. Flera moderata ledande landstingspolitiker har ju fått kritik för att de duckar och gömmer sig och står inte till svars via media inför allmänheten och det klart att det är bekymmersamt.