Etiketter

20111005-072449.jpg

Hörde på radion att ett pendeltåg evakuerats, men att trafiken är igång. Ser på pendeltågsskyltarna att det är eftersläpande förseningar med 25 min mot Södertälje. Tågsystemet är så sårbart pga kapacitetsbrist och stort slitage. Därutöver kommer hög risk för vagn- och signalfel. Trafikverket och Trafikanalys börjar peka särskilt på Stockholms stora behov av underhåll, re- och investeringar. Det gäller att även regeringen vågar och vill prioritera större medel till huvudstadsregionen. I annat fall riskerar vårt ständigt influensadrabbade pendeltågssystem att få hjärtinfarkt.