20111018-225819.jpg

Läste DN:s ledarsida imorse och kände att de har mycket rätt, men verkar inte se hela bilden. Man kan älska all kollektivtrafik, men man måste inse att pengarna inte räcker till allt och att politiken därför måste orka prioritera. DN:s ledarsida verkar inte kunna se denna helhet, de ser inte skogen för alla träd och därför har jag skrivit en replik:

Hej DN:s ledarsida och dess läsare!

Stockholm växer vilket är bra då befolkningsökning, tillväxt och sysselsättning ger grunden för välfärdsförbättringar. Men förseningar, kapacitetsbrist och trängsel kostar regionen över 6 miljarder kronor årligen enligt Trafikanalys. Genom att satsa på infrastruktur, samordna trafikplaneringen och stärka miljönyttan så kan vi rusta regionen starkare. Vi socialdemokrater delar helt DN:s ledarsidas åsikt att tunnelbanan ska byggas ut. Vi har på regional och nationell nivå avsatt drygt 3,5 miljarder för att bygga tunnelbana från Odenplan till Nya Karolinska/Hagastaden. Vi har också avsatt pengar till förstudien om en tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka. Någon tunnelbanering finns inte i vår budget, däremot har vi förslag för framtiden med tunnelbana till bl a Barkarby och Älvsjö.

Det är djupt beklagligt att den sittande borgerliga majoriteten varken står upp för Cederschiöldsförhandlingen om tunnelbana till Hagastaden, eller avsätter en enda krona för nya tunnelbanestationer. Den borgerliga majoriteten drömmer istället om att göra Stockholm till en spårvagnsstad med höga kostnader, bristande kapacitet och med ökad trängsel på gatorna till följd. DN:s ledarsida skriver ”Det är inte helt fel tänkt.” (18/10). Men hur kan det vara rätt att satsa ca 6 miljarder på Spårväg City och noll kronor på utbyggd tunnelbana? Som bekant är pengar en begränsad vara så varje skattekrona bör investeras där den gör bäst nytta på både kort och lång sikt. Vi socialdemokrater vill ha rätt trafikslag, på rätt plats, i rätt tid, till rätt pris. Det innebär att spårvägar i innerstaden ofta får stå tillbaka till förmån för tunnelbana, bussar och snabba tvärspårvägar.