Etiketter

, , , ,

20111025-100250.jpg

Pendeltågstrafiken är ett riktigt sorgebarn. Jag har nästan inte åkt med några pendeltåg som går i tid de senaste veckorna, och nu är det varken snö eller storm. Vi fruktar alla hur det kommer att fungera under de närmaste fem månaderna…
I Södertälje är det dessutom avstängningar och ersättningstrafik till Östertälje. Som jag skrivit tidigare kommer denna avstängning att förlängas till slutet av nästa år. Att stänga av för att få en bättre trafik på sikt är nog rimligt lätt att acceptera för Södertäljeborna. Men det är helt oacceptabelt att det funkar som det gör med ersättningstrafiken. Östertälje station är överfull och en potentiell säkerhetsrisk! Den politiska majoriteten beklagar i Svenska Dagbladet idag att det är på det sättet. Men att beklaga och hoppas att inget allvarligt händer på de hala plattformarna i vinter duger ju inte! Vi socialdemokrater lägger på Trafiknämnden idag en skrivelse och kräver skyndsamma åtgärder. Det kan handla om justeringar av plattformar och ingången, tillskapande av gångbro, samt ersättningsbussar till exempelvis Fittja och Tumba. Vi vet ju nu hur illa det fungerar och det är dags att agera för att förbättra situationen för alla hårt prövade pendlare.