Jag upphör aldrig att förvånas över Christer G Wennerholm (M). Efter stor mediauppmärksamhet om hans spårvagnsplaner så väljer han idag att uttala sig i Svenska Dagbladet. Där är det tydligt att hans spårvagnsplaner fortskrider till vilket pris som helst. Han säger ”Nu utreder vi vilka stombussar vi ska ha och vilka som kan konverteras till spårväg. Sedan tar vi fram en kostnadsberäkning.” Det är tydligt att priset är sekundärt och att hans vurmande för ett visst trafikslag tar fokus från det som borde vara SL:s huvuduppgift; att få fler att åka kollektivt. Det är ju vettigt att ta fram en stomnätsstrategi, men inte som Wennerholm låsa sig vid att det ska vara en ”stomnäts- och spårvagnsstrategi”. Vi bör välja trafikslag utifrån förutsättningarna, utifrån kapacitet och kostnad. Stockholmarnas pengar bör investeras i rätt trafikslag på rätt plats, i rätt tid, till rätt pris. En sådan policy skulle sällan landa i beslut likt Spårväg City…

Svenska Dagbladet har i en rad artiklar senaste tiden lyft fram problem med trängsel och kapacitetsbrister inom kollektivtrafiken. I en rad artiklar och debattinlägg i både SvD och Dagens Nyheter så har också sprickan tydliggjorts mellan Moderaterna å ena sidan, och Folkpartiet och Centerpartiet å andra sidan. De mindre partier har uttryckt sig mer försiktigt om spårvagnsvisionen och sagt att Stockholm även behöver en utbyggd tunnelbana. Det är ju sunt förnuft att förstå att om man bygger ett spårvagnsnät i innerstaden och någon angränsande kommun så kostar det oerhört mycket pengar. Trafikforskare har uppskattat kostnaden till hela 40 miljarder kronor (att jämföra med SL:s hela årsomsättning på drygt 14 miljarder kronor) samt att spårvagnsnätet skulle ge så lite som 1(!) procents resandeökning. Självklart tränger de svultsiga spårvagnsdrömmarna ut möjligheterna att göra andra kollektivtrafiksatsningar. Det är också ansvarslöst att i rådande läge fokusera på en kostsam utbyggnad av spårvägar samtidigt som Stockholm har växtvärk och utsläppen från trafiken ökar; marknadsandelen och kapaciteten för kollektivtrafiken måste öka!Näringslivet, byggbranschen och medborgarna vill ha utbyggd tunnelbana eftersom det är vårt mest kapacitetstarka och pålitliga trafikslag. Behoven av mer busstrafik, sjötrafiklinjer, upprustade lokalbanor, nya tvärkommunikationer och en punktligare pendeltågstrafik står också högt på listan över nödvändiga och viktiga investeringar.

I ett blogginlägg igår så klargjorde centerpartiets gruppledare i landstinget att en utbyggd tunnelbana går före nya spårvagnslinjer. Samtidigt skriver Andersson igen att de står bakom majoritetens politik kring Spårväg City vilket varit en kostsam historia för skattebetalare och SL-resenärer. Den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City och ihopkopplingen med Lidingöbanan kostar ca 5,5 miljarder kronor. Ett beslut som majoriteten fattade för bara ett par månader sedan. Den gemensamma borgerliga majoriteten med M, FP, KD och C har ju inte heller en enda krona till nya tunnelbanelinjer i sin budget. Under de ca fem år man styrt tillsammans så har man istället stoppat (i bästa fall ”bara” allvarligt försenat men några besked kommer aldrig) bygget av ny tunnelbanegren till NKS/Hagastaden från Odenplan. Politiker ska ju inte bara prata – vi måste leverera också, det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte levererar någon utbyggd tunnelbana.

20111112-155051.jpg