Etiketter

,

20120202-130506.jpg

Jag har mycket synpunkter på den moderata kommunpolitiken, men att man satsar på iPad som effektivt läromedel i Sollentuna är ju bara fantastiskt. Jag har egna erfarenheter av hur mina och andras barn lär sig alfabetet och siffror, knäcker läskoden och vågar börja skriva egna meningar – tack vare iPad. Det hade kanske gått lika bra med en dator, men inte med papper och penna. Små barn behöver ofta pedagogisk stimulans från ex enkla ljud, figurer etc som finns inom många spel. De kan också långt tidigare än de kan skriva ”krumeluren” på ett papper, pricka rätt på tangentbordet. Detta ger självförtroende och läslust. Vissa barn med något handikapp kan också utveckla sitt språk och uttrycka sig snabbare genom digital övning. Det finns inget som säger att barn lär sig skriva för hand fortare och bättre om de avstår från att skriva och läsa på iPad. Jag tror personligen att min egen son (3,5 år) nu är så intresserad av att försöka skriva sitt namn på papper tack vare att han redan lärt sig alfabetet och att skriva familjens namn på iPad.
Tyvärr saknar många familjer möjligheten att köpa datorer, iPad, ladda hem e-böcker och köpa pedagogiska datorspel. Därför är det extra roligt när skolor har möjlighet att erbjuda det. Fler skolor borde se fördelarna (på sikt även ekonomiska) och självfallet bör vi som föräldrar och förtroendevalda applådera och välkomna denna utveckling. (Det är ju upp till rektor och lärarna att alla iPad, precis som övriga läromedel, används i undervisningen på ett klokt sätt.) Men det finns ett undantag, och inte vilket som helst. Det är mästaren på att fokusera fel och hellre prata form än innehåll; Jan Björklund (FP). Hur kan skolminister Björklund tycka att det är ett problem att skolan tillhandahåller iPad och använder dess möjligheter som stimulerande läromedel och ett pedagogiskt verktyg?! Man undrar. Helt klart är inte den borgerliga regeringen uppkopplad mot framtiden; varken när det gäller skolfrågor eller teknikutveckling.