Etiketter

,

Idag har jag äntligen fått svar i landstingsfullmäktige på min interpellation om problemen och den bristande kvaliteten i pendeltågstrafiken. Ett grundproblem är att de statliga anslagen fortfarande är otillräckliga. Så sent som igår kom så besked från regeringen och Trafikverket om mer pengar. Var det ett rejält tillskott? Var det ungefär det som krävs? Kommer tågtrafiken i och genom huvudstaden att förbättras radikalt? Tyvärr är svaret nej.

Det kommer nu bl a pengar till ett ställverk i Stockholm, men betydligt mer till bl a malmtåg i Norrbotten. Övriga Sverige behöver verkligen också ökade medel för att öka och säkra spårkapaciteten! Men för huvudstadsregionen så är det helt enkelt för lite pengar som denna regering satsar på järnvägstrafiken.

Regeringen tillskjuter 3,6 miljarder kronor på två år. Det ska jämföras med den sänkta restaurangmomsen som kostar fem miljarder kronor i år. Vi kan också jämföra 3,6 statliga miljarder över två år med vad spårutbyggnader i den här regionen egentligen kostar. Hela statens satsning skulle inte ens räcka inte för att bygga Solnagrenen på tvärbanan!

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm sa igår ”– Vi ska förvalta satsningen så att pengarna verkligen gör skillnad. Men det kommer att ta många år innan vi är ikapp behoven!”
Stockholmsregionen är Sveriges bultande hjärta. Vi har inte råd att vänta många år. Trafikanalys visar att trängseln och förseningar i Stockholmsregionen kostar över sex miljarder kronor varje år.
Det går inte att prioritera flera miljarder på sänkt restaurangmoms i det här läget. Men det gör den moderata regeringen. Landstinget borde istället unisont höja sin röst och kräva en kraftsamling för tågtrafiken i Mälardalen.

Socialdemokraterna vill satsa betydligt mer pengar på spårtrafiken vilket framgår av vår höstbudget och exempelvis i ett klargörande reportage i Svenska Dagbladet idag.

20120214-161941.jpg