20120503-100844.jpg

Idag har Trafiknämnden heldagsutbildning ombord på M/S Viberö. Det är utmärkt att styrelsen får lära sig mer om denna komplexa och viktiga verksamhet. Jag är ju mycket orolig för Moderaternas planer kring sjötrafiken och Waxholmsbolagets framtida roll. Om detta skrev jag också på DN Sthlm:s debattsida igår:

Det är fortsatt stor oro kring vad Moderaterna tänker göra med sjötrafiken och Waxholmsbolaget. Oron och osäkerheten har funnits under längre tid och i sig gett upphov till flera problem. Vem vågar anställa, investera i sina fartyg eller i sin näringsverksamhet i skärgården när ingen vet hur sjötrafiken kommer att bedrivas och upphandlas?

Vi är många som kallar SL för länets blodomlopp. Waxholmsbolaget och dess samarbetspartners är i högsta grad skärgårdens blodomlopp. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer – och transporteras ca 7.000 ton gods – med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Vi är många som är förfärade över Moderaternas vilja att experimentera med detta. Stockholm behöver ett väl syresatt blodomlopp med fungerande godstrafik och persontransporter för både fastboende, turister och länsbor som vill njuta av skärgården.

Landstingets helägda Waxholmsbolaget (WÅAB) har under årtionden haft ett ansvar för skärgårdstrafiken. WÅAB:s verksamhet omfattar många olika slags fartyg som trafikerar hundratals bryggor i ett skiftande skärgårdslandskap med cirka 30.000 öar. Bolaget har gett långsiktiga förutsättningar, upphandlat trafiken och nyttjat lokal kunskap. All trafik eller bemanning av fartyg har handlats upp offentligt eller vilar på samarbetsavtal med privata rederier. Resultatet har blivit ett bolag med starkt varumärke och extremt nöjda resenärer. WÅAB har omkring 93 procent nöjda resenärer, att jämföra med SL:s ca 73 procent nöjda resenärer gällande kollektivtrafiken på land.

Den moderatledda majoriteten vill trots detta riskera att ”slänga ut barnet med badvattnet”. I den gemensamma landstingsbudgeten som M, FP, KD och C fattat beslut om står: ”Trafiknämnden har fått i uppdrag att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken.” Det innebär förmodligen att ett internationellt trafikbolag skulle ta över WÅAB:s roll som beställare och alla trafikavtal från dagens lokala rederier. Trots att oklarheter råder om förslaget och dess konsekvenser skulle majoriteten genomdriva detta redan i juni 2011. Men då tvingades Moderaterna i sista stund dra bort ärendet från dagordningen efter omfattande kritik från oss i oppositionen, från skärgårdsintressenter, samt på grund av interna stridigheter inom alliansen. Nu finns risken att ärendet återkommer denna försommar.

Centern och folkpartiet har delvis varit kritiska till planerna medan kristdemokraternas gruppledare i trafiknämnden skrev på sin blogg så sent som 12 april: ”Ambitionen med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstrafiken är från Kristdemokraternas sida att förbättra Skärgårdstrafiken och göra en effektiv kollektivtrafik. Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade skärgårdstrafiken och den kommersiella trafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis.” Moderaterna och kristdemokraterna verkar alltså mest oroliga över att Waxholmsbolaget tar marknadsandelar från privata rederier. Man undrar ju vilken turtäthet och vilket pris majoriteten vill ha på en skattesubventionerad resa med WÅAB från Strömkajen?

Vi socialdemokrater vill gärna utveckla, effektivisera och förbättra trafiken på både land och vatten. Varje skattekrona och biljettintäkt ska användas väl. Moderaterna i SL har nyligen prickats av revisorerna för bristande styrning, bristfälliga underlag och dålig avtalsuppföljning. Men lösningen är inte att överlåta SL:s ”helhetsansvar” för trafiken till någon annan aktör. Lika lite är det en bra lösning för trafiken som drivs på vatten.

Vi har förstås ingenting emot kommersiell trafik, men att försöka skilja ut ”basutbud” och ”turistresor som kan bedrivas kommersiellt” och överlåta det sistnämnda på andra är inte så lysande som det kan låta. Hela 70 procent av resorna med Waxholmsbolaget görs under maj till augusti. Biljettintäkter från turister och sommarbesökare behövs för ett rimligt trafikutbud och biljettpris även en torsdag i november.

Efter att Moderaterna i fjol fick backa från sin tidsplan så har en RFI (request for information) genomförts under året. Det är inte vilken opinions- eller kundundersökning som helst utan föregår en upphandling. Jag har läst alla 110 RFI-svar om sjötrafiken – även de sekretessbelagda. Det finns många kloka synpunkter och idéer där som skulle kunna ha inhämtats under andra omständigheter. Jag kan utan att överdriva säga att stödet för huvudfrågan – upphandlat helhetsansvar – är oerhört litet.

Winston Churchill sa: ”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning.” Moderaternas experimentverkstad och spekulationernas svallvågor om sjötrafiken går definitivt inte i rätt riktning för Stockholms skärgård, dess näringsidkare, bofasta och besökare. Det är nu hög tid att Moderaterna berättar vad de vill med framtidens sjötrafik, vad de anser att den får kosta och hur den ska bedrivas.

Erika Ullberg, 2:e vice ordförande i Trafiknämnden och Waxholmsbolagets styrelse