20120516-130021.jpg

Under ett års tid har experimentverkstaden med Waxholmsbolaget och skärgårdstrafiken pågått. Majoriteten gav i budgeten förra året trafiknämnden i uppdrag att upphandla ”helhetsansvar” för sjötrafiken. Detta har vi socialdemokrater varit mycket kritiska till. Vi menar att inriktningen är olycklig i sak och skulle äventyra den välfungerande sjötrafiken och dess höga resenärsnöjdhet. Dessbättre verkar även majoriteten till sist ha insett detta. Men det visar sig att den långa och politiskt initierade processen blivit en dyr historia för skattebetalarna.

Staffan Holmberg (S) skrev en interpellation i landstingsfullmäktige till Christer G Wennerholm (M) med bland annat följande fråga: ”Vad har utredningar och förberedelser av en upphandling av ett helhetsansvar hittills kostat skattebetalarna?”
Christer G Wennerholm (M) besvarade interpellationen skriftligen den 3 maj och uppgav då bland annat: ”Trafiknämndens och SL:s förberedelser inför upphandlingen, som behöver genomföras eftersom trafikavtalen löper ut, har kostat 2,5 miljon kronor.” Men igår, två veckor senare, kompletterade Wennerholm sitt skriftliga svar med följande: ”Efter att jag avgivit mitt skriftliga svar har ytterligare kostnader på 0,7 miljoner kronor tillkommit. Därutöver har landstingsdirektören tidigare under bland annat förra mandatperioden gjort en utredning om sjötrafiken som kostat 2,7 miljoner kronor samt betalat konsultinsatser om 3,9 miljoner kronor. Alla priser är exklusive moms.”

Svenska Dagbladet uppger idag att kostnaderna i själva verket är 11,4 miljoner kronor. Jag är chockad över beloppen! Och det känns inte tryggt att Wennerholm ändrar sitt svar med ett flera gånger högre belopp efter att Svenska Dagbladet begärt ut fakturorna.
För mig är det också osannolikt att kompetensen att sammanställa ex remissvar från RFI-processen inte fanns inom landstinget. Dyra externa konsulter ska rimligen anlitas sparsamt och när uppgifter inte kan klaras av inom den egna organisationen.

Jag kräver nu en redogörelse av vad JKL och KPMG har gjort och vad den slutgiltiga kostnaden egentligen är. Det är dags att Moderaterna lägger fakturorna på bordet!

Ps. Här kan du läsa vad Centern och Folkpartiet säger om härvan: ”FP vill ha svar om konsultpengarna”