Etiketter

, , , , ,

20111011-160623.jpg

Idag fattade vi ett enhälligt beslut om att anställa generallöjtnant Anders Lindström som ny VD för SL och WÅAB, tillika chef för Trafiknämndens förvaltning. Jag och Christer G Wennerholm träffade på em all personal på SL:s huvudkontor för att presentera Anders. Idag på landstingsfullmäktige har jag och Wennerholm dessutom hunnit debattera den usla störningsinformationen för pendeltåget, samt min oro kring hur Roslagsbanan ska kunna köras i effektiva hastigheter och tiominuterstrafik. Vi har som bekant en tuff trafikpolitisk debatt i den här regionen. Det kändes därför ännu mer angeläget att visa samsyn och långsiktighet i rekryteringen av ny VD. S och M är oense om politiska prioriteringar – inte personalfrågor.

Läs mer: SvD, DN, AB