20120504-154828.jpg

Statsministern tycker vi ska arbeta tills vi är 75 år. Får vi ett bättre arbetsliv så tror jag en del grupper och individer kan och vill jobba betydligt längre än idag. Men forskning visar att Sveriges stora problem inte är tidig pensionsålder. Det är istället ungas sena inträde och sena självförsörjning som är det stora problemet. Omkring 27 år är man när man i Sverige etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha studerat eller gjort annat. Detta i kombination med hög andel ofullständiga gymnasieutbildningar och en oerhört hög ungdomsarbetslöshet utgör Sveriges verkliga problem. Det vore bra om statsministern ägnade sig mer åt att lösa det.